^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

314526
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
264
352
2428
308594
8482
12447
314526

 

           ຂະແໜງ ປີ່ນປົ່ວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ (ຂປຟ), ຊື່ສາກົນ: CARE AND REHABILITATE SECTION.

  • ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງ ປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ:

       - ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານປິ່ນປົນໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນປະກອບການ ປິ່ນປົວທົ່ວແຂວງໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

       - ຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍລັດທຸກຂັ້ນໂດຍຍຶດຖືເອົາ 10 ຫຼັກການຄວາມຈໍາເປັນພື້ນຖານຂອງກົມປິ່ນປົວກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ວາງອອກ.

       - ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ປະກອບອາຊີບທາງການແພດໂດຍຫັນເອົາການປະກອບວີຊາຊີບ ເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍ ປິ່ນປົວຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

       - ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕອບສະໜອງອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງຕາມທີ່ກະຊວງ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ກໍານົດຊື່ງມີການຊ່ວຍເຫຼື່ອຈາກຕ່າງປະເທດ, ງົບປະມານລັດຖະບານໃນແຕ່ລະສົກປີ.

       - ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດການກໍານົດຂອບເຂດ, ຈັດວາງການປຸກສ້າງໂຮງໝໍຂັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມຕາມກົມປິ່ນປົວກະຊວງສາທາລະນະກໍານົດ.

       - ຄຸ້ມຄອງຟື້ນຟູຄົນພິການທົ່ວແຂວງຫຼວງນໍ້າທາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼື່ອຕົນເອງສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງ ຕາມຂອບເຂດພິການ, ບໍ່ເປັນບັນຫາໃຫ້ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດໂດຍການເກັບກໍາຕົວເລກຄົນພິການທົ່ວແຂວງ ເພື່ອສົ່ງໄປປິ່ນປົວູ່ໂຮງໝໍຂັ້ນຕ່າງໆຂອງແຂວງ, ສູນຟື້ນຟູຫຼວງພະບາງ, ສູນທີ່ວຽງຈັນ.

       - ສະຫຼຸບ, ລາຍງານ, ຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຂະແໜງຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຄະນະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ກົມປີ່ນປົວກະຊວງສາທາລະນະສຸກຮັບຊາບ ເພືອຈະໄດ້ເຮັດການແກ້ໄຂ, ປັບປູງໃຫ້ດີຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

  • ຂອບເຂດສິດຂອງຂະແໜງ ປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີການ:

       - ມີສິດຄວບຄຸມການຈັດຕັ້ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີຂອງຂະແໜງ.

      -  ສະເໜີຫົວໜ້າພະແນກ ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຮງໝໍຂັ້ນແຂວງ 5 ເມືອງ ແລະ 39 ສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ.

       - ມີສິດເຊີນຄະນະອໍານວຍການໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍ 5 ເມືອງ, 39 ສຸກສາລາ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ເຂົ້າປຶກສາຫາລື ການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການປິ່ນປົວຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ.

       - ມີສິດສະເໜີພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ກົມປິ່ນປົວກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຢຸດຕິຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ, ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ໃບປະກອບວິຊາຊີບ, ໃບອະນຸຍາດເປີດຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນທີ່ຜິດກັບກົດໝາຍປິ່ນປົວຕາມການເຫັນດີ ຂອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ

       - ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມຄະນະພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເທີງມອບໝາຍໃຫ້.